tt

Counting and flying bee

€12.00

Counting till three, wooden beads moving up and down, colour recognition. Unbuttoning and buttoning up, taking out and putting in a picture in a pocket.

Category:

Product Description

Skaitīšana līdz trīs, koka bumbiņu vilkšana uz augšu un uz leju, krāsu atpazīšana. Pogu nopogāšana un uzpogāšana, bitītes izņemšana un ielikšana kabatā.