Zvanīšana un puķīšu pogāšana

€10.00

Telefona zvanīšana, klausules noņemša un uzlikšana. Tamborētu puķīšu nopogāšana un uzpogāšana, krāsu atpazīšana, kopā ir sešas puķītes iespējams nopogāt.